MOOOVZ White logo

Huisregels MOOOVZ

 • Het is niet toegestaan het toegangsbewijs in te ruilen of door te verkopen.
 • De organisatie houdt zich het recht toe een ieder de toegang te weigeren.
 • De minimale leeftijdseis voor toegang tot het evenement is 21 jaar.
 • Het toegangsbewijs is beveiligd en kan alleen worden verkregen bij de officiële voorverkoopadressen zoals vermeld op de flyer en de website.
 • Tickets verkregen uit andere kanalen geven geen recht op toegang en zijn ongeldig.
 • De organisatie houdt zich het recht toe ten allen tijde de algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Bij de entree kunt u gefouilleerd worden.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen naar het evenement: Foto-, film, en andere opname apparatuur, dieren, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, verdoven en verboden middelen.
 • Als bezoeker van het evenement stemt u in met het vastleggen van zichzelf op beelden geluidsmateriaal als deels van het publiek en kunnen daar geen rechten aan ontlenen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen en te verplaatsen naar een andere locatie of datum.
 • Het betreden en bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan aan eigendommen en/of goederen van bezoekers.
 • Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.
 • Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder vooraf toestemming van de organisatie.
 • De bezoekers dienen alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen op straffe van verwijdering.
 • Bij het verlaten van het evenement verliest de kaart haar geldigheid.
 • Bij evenementen met muziekversterking kan gehoorbeschadiging optreden. De organisatie is hiervoor uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor, indien de omstandigheden hierom vragen, dan wel dwingend zijn, de line-up van het concert/evenementen te wijzigen. De Koper heeft in dit geval geen recht op restitutie van het/ de reeds betaald ticketgeld(en) .